Kontakt

JUDr. Jakub Kajba, PhD., notár
jakub.kajba@notar.sk

Tatiana Horváthová, vedúca kancelárie
+421903506661
horvathova@notarskyuradbb.sk